Transplant Flokesh Cmimi në Turqi

Çmimi i transplantit të flokëve në Turqi është 1800 euro. Ky çmim përfshin akomodimin, përkthyesin, marrjen në aeroport, transferimin lokal. Ky çmim është i vlefshëm për vitin 2022. Pa kosto të fshehura. Pagesa mbledhet në cash. Për sesione të shumta, çmimi do të jetë më i ulët. Zty Health bën të mundurën për të ju ofruar çmimin më të lirë të transplantit të flokëve.

Çfarë duhet të konsideroj në rastin e ofertave shumë të lira?

Përvoja dhe kujdesi i ekipit të operacionit janë esenciale për një rezultat të mirë. Nëse një klinikë të tërheq me çmime shumë të ulëta për graft, kujdesi është i kërkuar. Mund të ketë kursime këtu duke përdorur staf të paeksperimentuar (që mund të dëmtojë një numër mbi mesataren e graftëve). Ose klinika transplanton në akorde, që do të thotë se këshillimi, përgatitja dhe pas-kujdesi mund të vuajnë. Gjatë konsultimit, pyetni se si është bërë çmimi dhe nëse ka ndonjë kosto të fshehur. Rri dakord për operacion vetëm nëse të gjitha dyshimet janë zhdukur dhe ke një ndjenjë të mirë ndaj operatorit.

Çmimi i Transplantit të Flokëve në Stamboll

1800Përfshin të gjitha
 • Graft Maksimal në një Sesion
 • 4 netë në hotel
 • Transferime private nga Aeroporti (me kthim)
 • Ilace, shampo, losion
 • Spitali i Klasës A
 • Përkthyes Asistent

DHI Çmimi i Transplantit të Flokëve në Stamboll

2000Përfshin të gjitha
 • Graft Maksimal në një Sesion
 • 4 netë në hotel
 • Transferime private nga Aeroporti (me kthim)
 • Ilace, shampo, losion
 • Spitali i Klasës A
 • Përkthyes Asistent

A ndryshon çmimi i transplantit të flokëve nga personi në person?

Në mesatare, 4000 graftë transplantohen për një burrë. Kjo shifër rrallë tejkalohe tërheq me çmime shumë të ulëta për graft, kujdesi është i kërkuar. Kursimet mund të kryhen këtu duke përdorur staf të paeksperimentuar (që atëherë mund të dëmtojë një numër mbi mesataren e graftëve). Ose klinika transplanton në akorde, që do të thotë se këshillimi, përgatitja dhe pas-kujdesi mund të vuajnë. Gjatë konsultimit, pyet se si është bërë çmimi dhe nëse ka ndonjë kosto të fshehur. Rri dakord për operacion vetëm nëse të gjitha dyshimet janë zhdukur dhe ke një ndjenjë të mirë ndaj operatorit.

 • Çmimi i Transplantit të Flokëve në Stamboll
 • Përfshin të gjitha
 • Graft Maksimal në një Sesion
 • 4 netë në hotel
 • Transferime private nga Aeroporti (me kthim)
 • Ilace, shampo, losion
 • Spitali i Klasës A
 • Përkthyes Asistent

Pse transplantimi i flokëve është i lirë në Turqi?

Çmimi i transplantit të flokëve në Turqi është shumë më i përballueshëm se në Europë. Ka shumë arsye të lidhura me këtë situatë. Ja disa nga përgjigjet më poshtë:

 • Diferenca midis lirës turke dhe euros, dollarit
 • Turqia ka një pozicion udhëheqës në transplantimin e flokëve dhe në kirurgji plastike
 • Kompanitë e transplantit të flokëve dhe kirurgjisë plastike mbajnë çmimet ulur për të mos humbur pjesën e tregut
 • Subsidet qeveritare
 • Mos përdorimi i metodës së llogaritjes së çmimit për graft
 • A ndryshon çmimi i transplantit të flokëve nga personi në person?

Në mesatare, 4000 graftë transplantohen për një burrë. Kjo shifër rrallë tejkalohe Çmimi për 400 folikula flokësh është i fiksuar.

Nëse nevojiten më shumë, do të caktohet një çmim personal. Zonat që duhet të shohim këtu janë zona e qafës, zona e gjoksit dhe e mjekrës. Nëse ka një dhurues për të mbledhur folikula flokësh, mund të bëhet më shumë transplant flokësh. Çmimi i Transplantit të Flokëve në Turqi

Sa kushton një graft?

Tarifat për shërbimet mjekësore janë të përcaktuara në orarin e tarifave për mjekët. Ky katalog u krijua kryesisht për trajtime mjekësore të domosdoshme, kështu që transplantimi i flokëve nuk është i përfshirë atje. Sepse transplantimi është i krahasueshëm me një injeksion në lidhje me përpjekjen dhe vështirësinë, zakonisht zbatohet e njëjta çmim. 1 euro për implantim, pra për graft. Nëse merrni parasysh koston për përgatitje, këshillim dhe përpunimin e transplantit, çmimi është 0,5 deri 1 euro për graft.

Çfarë përfshihet në paketën e transplantit të flokëve?

 • 4000 – 500 transplantime flokësh
 • 4 netë akomodim (në hotelin Citiyloft)
 • Marrje nga aeroporti me makinë vip
 • Transferime mes hotelit dhe spitalit në Stamboll
 • Testet e gjakut të nevojshme para transplantimit të flokëve
 • Ilacet e përdorura pas operacionit
 • Shirita pas transplantit të flokëve
 • Furnizim i shampove pas transplantit të flokëve